B96

B betyder att du får köra personbil och lätt lastbil. Fordonet får väga högst 3,5 ton.

B96 betyder att du får köra en bil med släp som tillsammans väger 4,25 ton.

Bilen får aldrig ensam väga mer än 3,5 ton. Behörigheten kallas också utökad behörighet B.

Det räcker med ett körprov om du redan har ett B-körkort.

Om du inte har ett B-körkort måste du först ta ett sådant. Du får köra traktor och trehjulig och fyrhjulig motorcykel. Du får också köra snöskoter och terränghjuling om du fick körkortet före 1 januari år 2000.

Du måste vara minst 18 år.

 

BE

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil.

 

Till skillnad mot behörighet B eller utökad B har BE-behörigheten inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter, som är högst 3 500 kg för B och högst 4 250 kg för utökad B. För BE- behörigheten gäller dock att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte får överstiga 3 500 kg.

 

För att få ett BE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

 

Du har svenskt körkort med B-behörighet.

Du har körkortstillstånd.

Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.

Du har fyllt 18 år.

Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).

Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

 

Kolla vilken behörighet du behöver här: https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx

 

Mer info hittar du i Transportstyrelsens broschyr här!

Hörby Trafikskola - metallgatan 11 - 24235 hörby - 0415-13353

-en bifirma till Hörby Undervisningsservice! Org.nr 556894-3681